Cardiovitaal

Multidisciplinaire aanpak CardioVitaal

Het CardioVitaal hartrevalidatieprogramma wordt geleid door een team van specialisten die u gaan helpen zo goed mogelijk te herstellen van uw hartklachten of ingreep en u zo snel mogelijk 'patient af' gaan laten voelen.

Hoe gaat CardioVitaal te werk?

Na de aanmelding voor het hartrevalidatieprogramma via uw cardioloog of huisarts wordt u gebeld door een CardioVitaal medewerker om een kennismaking en intake te plannen met de verpleegkundige. Ook krijgt u een intake gesprek met de fysiotherapeut. De cardioloog is altijd standby voor eventuele vragen of als er klachten optreden. De fysiotherapeut begeleidt de FIT trainingen en geeft oefeningen mee voor thuis. Tijdens de FIT is er altijd een arts in de buurt aanwezig. Op verzoek van de patiënt, en/of op basis van de uitslagen van een vooraf afgenomen vragenlijst en de voortgang tijdens het programma, kan er een consult met een psycholoog, diëtist, maatschappelijk werk plaatsvinden. Bij vermoeden op het bestaan van angst-/ depressieve klachten zal altijd een consult met de psycholoog worden aangeboden. Het hartrevalidatieprogramma duurt 120 dagen (4 maanden) en tijdens het programma wordt minimaal 2x de voortgang in een multidisciplinaire overleg besproken en wordt het programma zo nodig bijgesteld. Aan het eind van het programma vindt er een eindevaluatie plaats door de verpleegkundige en de fysiotherapeut en wordt de patiënt wederom in het multidisciplinaire team besproken en wordt een vervolg beleid/advies opgesteld. De ontslagbrief wordt gemaakt en wordt verstuurd aan de verwijzend cardioloog en de huisarts.

Uit onderzoek blijkt dat na de huidige 'reguliere' hartrevalidatieprogramma's meer dan 60% van de patiënten terugvalt in hun oude ongezonde leefstijl. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen wordt er binnen CardioVitaal programma gewerkt volgens de Z3-methode en krijgt iedere patiënt zijn eigen beveiligde gezondheidsportaal mijn Vital10, waarmee de patiënt (tijdens het programma) in de thuissituatie ondersteund wordt om een gezondere levensstijl in te bedden in het dagelijks leven en vol te houden. Meer informatie hierover vindt u onder CardioVitaal revalidatieprogramma en mijn Vital10 in het menu links.

Privacy

Als hartrevalidatie centrum hebben wij  te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang. Cardiovitaaal staat in voor de veiligheid van u als patiënt.

Hier ziet u in het kort de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan: Privacykaart Cardiovitaal.

Voor de uitgebreide beschrijving zie onze privacyverklaring.

Zorgkaart Nederland

Laat horen wat u van CardioVitaal vindt. U leest het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op Zorgkaart Nederland.

Geef ook uw mening

ZorgkaartNederland-Vierkant-Beeldmerk-Groot.jpg

Vind uw dichtstbijzijnde steunpunt

onjuiste postcode

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.