Cardiovitaal

Het CardioVitaal programma

Binnen het CardioVitaal programma wordt de Z3-methode* als leidraad gebruikt. Z3 staat voor Zelfvertrouwen, Zelfregulatie en Zelfmanagement. U wordt in een drie stappenplan begeleid om zo weer de regie te krijgen over uw eigen gezondheid.

1. Tijdens de eerste stap wordt u intensief begeleid en wordt er met name gewerkt aan 'Zelfvertrouwen'. Hierbij is het doel dat u:
- (weer) vertrouwen krijgt in uw hart en lichaam
- passende en haalbare doelen opstelt voor een gezonde levensstijl
- vertrouwen krijgt voorgenomen gedragsveranderingen
- uw grenzen leert kennen en inzicht krijgt in de valkuilen en belemmeringen voor een gezonde levensstijl
In deze fase komt u 2x per week naar ons centrum toe.

2. In de tweede fase van 'Zelfregulatie' wordt u begeleid om:
- Uw gedrag op risicofactoren en andere kenmerken te monitoren om zo te leren uw gezondheid te managen/controleren.
- Verder worden er concrete hartrevalidatiedoelen aan belangrijke levensdoelen gekoppeld.
- Er worden bijpassende acties gepland die naar deze doelen leiden.
- En deze acties worden gemonitord in verschillende (thuis)situaties waarop feedback wordt gegeven.
In deze fase revalideren patiënten deels in het centrum en deels thuis. U komt 1x per week naar het centrum.

3. In de derde en laatste 'Zelfmanagement' fase:
- wordt de begeleiding steeds meer op afstand;
- u werkt toe naar het einddoel: het volledig zelfstandig managen van uw gezondheid en het behouden van uw nieuwe leefstijl in het dagelijks leven.
- de nadruk ligt op (thuis)oefeningen;
- werken patiënten toe naar het volledig zelfstandig managen van hun gezondheid en het behouden van de nieuwe leefstijl in de thuissituatie, dit onder begeleiding van een eCoach.
In deze fase komt u in principe 1x per 2 weken naar het centrum. 

De Z3-aanpak wordt ondersteund door een persoonlijke gezondheidsapplicatie; 'Mijn HealthePortal' (Mijn HeP) genaamd.

*de Z3-methode is ontwikkeld door CareMore2 in samenwerking met Hearts4People en het LUMC.

PEP Leefstijl- en gedragscursus en Stressmanagement Cursus

Naast fysiek revalideren zal er ook aandacht gegeven worden hoe om te gaan met spanningen/ stress en worden er effectieve ontspanningsoefeningen gegeven. En zo nodig wordt er geholpen met eventuele depressieve gevoelens en/of angst over de gezondheid. Dit doen we met een samenwerkend team van professionals (o.a. cardioloog, fysiotherapeuten, hartrevalidatie verpleegkundige, psycholoog, diëtiste / voedingsdeskundige, en maatschappelijk werker). Onder het kopje 'multidisciplinaire zorg' links in de kolom vindt u meer informatie over welke professional u in de verschillende processen zal begeleiden.

Een keer per maand is er een gezamenlijke bijeenkomst waarin medische achtergrondinformatie over hartaandoeningen wordt gegeven. Het tweede deel van de bijeenkomst richt zich op risicofactoren en leefstijlverandering. Alle patiënten worden aangemoedigd een leefstijlgebied te kiezen dat volgens hen een rol (heeft) gespeeld bij hun hartaandoening. 

Privacy

Als hartrevalidatie centrum hebben wij  te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang. Cardiovitaaal staat in voor de veiligheid van u als patiënt.

Hier ziet u in het kort de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan: Privacykaart Cardiovitaal.

Voor de uitgebreide beschrijving zie onze privacyverklaring.

Zorgkaart Nederland

Laat horen wat u van CardioVitaal vindt. U leest het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op Zorgkaart Nederland.

Geef ook uw mening

ZorgkaartNederland-Vierkant-Beeldmerk-Groot.jpg

Vind uw dichtstbijzijnde steunpunt

onjuiste postcode

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.