Cardiovitaal

Indicaties voor hartrevalidatie


Hartrevalidatie is bedoeld voor iedereen, jong of oud, met een hartaandoening of recent een hartoperatie. Onderstaand worden hartaandoeningen beschreven waarbij hartrevalidatie wordt geadviseerd.

Indien u een van onderstaande hartaandoeningen heeft en behoefte heeft aan hulp bij het herstel of vertrouwen in uw lichaam terug wil krijgen na een event, kunt u zich door uw arts laten doorverwijzen naar CardioVitaal.


Hartaanval (myocardinfarct)

Bij een hartaanval, ook wel myocardinfarct genoemd, wordt de bloedtoevoer naar het hart afgesloten. Dit is het gevolg van vernauwingen in de kransslagaders. Een hartinfarct ontstaat als gevolg van aderverkalking. Bij aderverkalking hopen vet en lichaamscellen zich op in de bloedvaten, hierdoor ontstaan vernauwingen in de kransslagaders, ook wel plaques genoemd. Wanneer u hiervoor geopereerd bent en u een verwijzing heeft van uw behandelend arts, komt in aanmerking voor het hartrevalidatieprogramma bij CardioVitaal.

Voor meer informatie over een hartaanval, bekijkt u de website van de Hartstichting.


Hartkramp (Angina Pectoris)

Hartkramp, ook wel Angina Pectoris genoemd, is een onprettig of pijnlijk gevoel op de borst. Dit gevoel ontstaat omdat het hart op dat moment te weinig zuurstof krijgt. Een aanval van angina pectoris verdwijnt meestal weer na enkele minuten rust. Wanneer u klachten van pijn op de borst in rust heeft (instabiele Angina Pectoris) en hieraan wordt geopereerd òf u heeft klachten van pijn op de borst in combinatie met relevante leefstijlkwesties waar u wat aan wil doen, komt u in aanmerking voor het hartrevalidatieprogramma. Uw behandelend arts kan u doorverwijzen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Hartstichting


Hartfalen (Decompensatio Cordis)

Wanneer we spreken over hartfalen, ook wel Decompensatio Cordis genoemd, is de pompfunctie van het hart verminderd. Er wordt dan niet genoeg bloed rondgepompt. Hartfalen is meestal een chronische aandoening. Er zijn twee vormen van Decompensatio Cordis:

1. Systolisch hartfalen - de hartspier trekt niet krachtig genoeg samen, hierdoor pompt het hart per hartslag minder bloed rond dan normaal.
2. Diastolisch hartfalen - de hartspier ontspant zich niet goed genoeg, waardoor het hart zich minder goed vult met bloed. Het gevolg is dat er minder bloed beschikbaar is om rond te pompen.

Systolisch hartfalen komt het meeste voor. Diastolisch hartfalen komt vaker voor bij vrouwen dan mannen. Meer informatie over hartfalen kunt u vinden op de website van de Hartstichting


Hartklepaandoeningen

Hartklepaandoeningen zijn aandoeningen waarbij de hartkleppen niet goed sluiten of opengaan, hierdoor moet het hart harder werken om voldoende bloed rond te pompen. Tevens kan het zorgen dat het bloed niet in de goede richting door het hart stroomt. De hartkleppen kunnen zelf niet samentrekken. Ze openen en sluiten zich door drukverschillen in de bloedstroom die ontstaan door het samentrekken van het hart. De meeste klepafwijkingen komen voor in de linker harthelft. Hier wordt het bloed met grote kracht naar het lichaam gepompt en staat er een grotere druk op de kleppen dan aan de rechterkantt. Wanneer u een hartklep operatie heeft ondergaan en u een verwijzing heeft van uw behandelend arts, komt u in aanmerking voor het hartrevalidatieprogramma.

Voor meer informatie over hartklepaandoeningen kijkt u op de website van de Hartstichting


Hartritmestoornis (tachycardie of bradycardie)

Hartritmestoornissen, ook wel tachycardie genoemd wanneer het hart te snel klopt of bradycardie wanneer het te langzaam klopt, kunnen klachten geven wanneer een terugkerende verstoring van het hartritme optreedt. Bij elke hartslag trekt het hart zich samen door een elektrische prikkel, wanneer deze prikkel verstoord raakt kan het hart te snel, te langzaam of onregelmatig samentrekken. Er zijn verschillende operaties mogelijk om hartritmestoornissen te verhelpen, bijvoorbeeld met een MAZE ablatie. Na afloop van deze behandeling kunt u deelnemen aan het hartrevalidatieprogramma van CardioVitaal.


Dotterbehandeling (PTCA) en bypass operatie (CABG)

Een Dotterbehandeling, ook wel Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek (PTCA) genoemd, is niet bij alle vernauwingen van de kransslagaderen van het hart nodig. Eerst wordt gekeken of behandeling met medicijnen een optie is. Dit is het minst belastend en brengt de minste risico's met zich mee. Bij vernauwingen van 50 tot 70% overweegt de cardioloog een dotterbehandeling. In sommige gevallen is een bypass operatie (CABG) de enige optie. Beide operaties zijn een indicatie om te starten met het hartrevalidatieprogramma.

In bovenstaande video legt Cardioloog Dr. Haasdijk uit hoe een dotterbehandeling verloopt.


Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) of pacemaker

Een Implanteerbare Cardioverter Defibrilator (ICD) is een inwendige defibrillator als ook een pacemaker een apparaatje is dat geïmplanteerd kan worden om het hartritme te regelen bij mensen met een gevaarlijke of onvoorspelbare hartritmestoornis. De ICD of pacemaker geeft een elektrische schok om het normale hartritme te herstellen en voorkomt op deze manier een hartstilstand. Mocht u een ICD of pacemaker hebben laten plaatsen en heeft u een verwijzing van uw behandelend arts, dan komt u in aanmerking voor het hartrevalidatieprogramma.

Voor meer informatie over een ICD of pacemaker kijkt u op de website van de Hartstichting


Privacy

Als hartrevalidatie centrum hebben wij  te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang. Cardiovitaaal staat in voor de veiligheid van u als patiënt.

Hier ziet u in het kort de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan: Privacykaart Cardiovitaal.

Voor de uitgebreide beschrijving zie onze privacyverklaring.

Zorgkaart Nederland

Laat horen wat u van CardioVitaal vindt. U leest het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op Zorgkaart Nederland.

Geef ook uw mening

ZorgkaartNederland-Vierkant-Beeldmerk-Groot.jpg

Vind uw dichtstbijzijnde steunpunt

onjuiste postcode

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.