Cardiovitaal

Het hartrevalidatieprogramma van CardioVitaal


Intakegesprek

Na aanmelding via uw cardioloog of huisarts zal CardioVitaal contact met u opnemen om een intakegesprek te plannen voor kennismaking met de verpleegkundige en de fysiotherapeut. Tijdens het intake gesprek wordt beoordeeld waar u behoefte aan heeft en welke begeleiding geïndiceerd is. Tevens krijgt u toegang tot een eigen persoonlijk online dossier, MijnHeP.
Naar aanleiding van het intakegesprek krijgt u de volgende begeleiding aangeboden.


1. FIT trainingen

De fysiotherapeut begeleidt de FIT trainingen op een van onze locaties en geeft oefeningen mee, zodat u ook in de thuissituatie aan de slag kan. Tijdens de FIT training is er altijd een arts in de buurt aanwezig. Afhankelijk van de indicatie en uw wens zijn er drie soorten FIT begeleiding mogelijk.

- FIT Lang: 10 tot 12 trainingen op locatie
- FIT Kort: 3 tot 5 trainingen op locatie
- FIT Home: 6 trainingen op locatie en indien gewenst begeleiding thuis via MijnHeP


2. PEP Leefstijl- en gedragscursus en Stressmanagement Cursus

Naast fysiek revalideren zal er ook aandacht gegeven worden hoe om te gaan met spanningen en stress en worden er effectieve ontspanningsoefeningen gegeven. Zo nodig kan er ondersteuning geboden worden bij eventuele depressieve gevoelens en/of angst over de gezondheid. Dit doen we met een samenwerkend team van professionals (o.a. cardioloog, fysiotherapeuten, hartrevalidatie verpleegkundige, psycholoog, diëtiste / voedingsdeskundige, en maatschappelijk werker).

De PEP training bestaat uit 3 trainingen op locatie òf 2 trainingen op locatie en indien gewenst begeleiding thuis via MijnHeP. Een keer per maand is er een gezamenlijke bijeenkomst waarin medische achtergrondinformatie over hartaandoeningen wordt gegeven. Het tweede deel van de bijeenkomst richt zich op risicofactoren en leefstijlverandering. Alle patiënten worden aangemoedigd een leefstijlgebied te kiezen dat volgens hen een rol (heeft) gespeeld bij hun hartaandoening. Het thema kan algemene gedragsverandering, stressmanagement of gezond gewicht zijn.


3. Persoonlijke begeleiding

Naast de FIT en PEP training is het mogelijk persoonlijke begeleiding via een diëtist / voedingsdeskundige, maatschappelijk werker en/of psycholoog te krijgen. Zij kunnen u ondersteunen bij bijvoorbeeld de stoppen met roken cursus, alcoholverslavingscursus, werkhervatting of andere problematiek. Zo kunt u op verzoek en/of op basis van uw uitslagen van een vooraf afgenomen vragenlijst en de voortgang tijdens het programma, een consult met een psycholoog, diëtist en/of maatschappelijk werker aanvragen.


4. Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

CVRM is voor iedereen beschikbaar, ons multidisciplinair team van professionals zal u begeleiden bij het optimaal instellen van uw medicatie, regulering van uw bloeddruk en cholesterol.


Het programma

Het CardioVitaal hartrevalidatieprogramma wordt geleid door een team van specialisten die u zullen helpen zo goed mogelijk te herstellen van uw hartklachten of ingreep aan het hart en u zo snel mogelijk 'patient af' te laten voelen.

Het hartrevalidatieprogramma duurt 120 dagen (4 maanden) en tijdens het programma wordt minimaal 2x de voortgang in een multidisciplinaire overleg besproken en wordt het programma zo nodig bijgesteld. Er zal sprake zijn van 1 tot 2 afspraken per week en afspraken met bijvoorbeeld fysiotherapeut en de cardioloog zullen zo veel mogelijk gecombineerd worden zodat u niet onnodig vaak op en neer hoeft te komen naar ons.

Aan het eind van het programma vindt er een eindevaluatie plaats door de verpleegkundige en de fysiotherapeut en wordt u wederom in het multidisciplinaire team besproken en wordt een vervolg beleid/advies opgesteld. De ontslagbrief wordt gemaakt en wordt verstuurd aan uw verwijzend cardioloog en/of de huisarts.


De methode van het programma

Binnen het CardioVitaal programma wordt de Z3-methode gebruikt. Z3 staat voor Zelfvertrouwen, Zelfregulatie en Zelfmanagement. U wordt in een drie stappenplan begeleid om zo weer de regie te krijgen over uw eigen gezondheid.

Zelfvertrouwen
Tijdens de eerste stap wordt u intensief begeleid en wordt er met name gewerkt aan 'Zelfvertrouwen'. In deze fase komt u 2x per week naar ons centrum toe. Hierbij is het doel dat u:
- (weer) vertrouwen krijgt in uw hart en lichaam
- passende en haalbare doelen opstelt voor een gezonde levensstijl
- vertrouwen krijgt voorgenomen gedragsveranderingen
- uw grenzen leert kennen en inzicht krijgt in de valkuilen en belemmeringen voor een gezonde levensstijl

Zelfregulatie
In de tweede fase van 'Zelfregulatie' revalideren patiënten deels in het centrum en deels thuis. U komt 1x per week naar de door u gekozen locatie. In deze fase wordt u begeleid om:
- Uw gedrag op risicofactoren en andere kenmerken te monitoren om zo te leren uw gezondheid te managen/controleren.
- Verder worden er concrete hartrevalidatiedoelen aan belangrijke levensdoelen gekoppeld.
- Er worden bijpassende acties gepland die naar deze doelen leiden.
- En deze acties worden gemonitord in verschillende (thuis)situaties waarop feedback wordt gegeven.

Zelfmanagement
In de derde en laatste 'Zelfmanagement' fase komt u in principe 1x per 2 weken naar de door u gekozen locatie. De begeleiding wordt steeds meer op afstand. U werkt toe naar het einddoel: het volledig zelfstandig managen van uw gezondheid en het behouden van uw nieuwe leefstijl in het dagelijks leven. Hierbij ligt de nadruk op (thuis) oefeningen onder begeleiding van een eCoach.


MijnVital10 - Online E-health Portaal

In een beveiligd online persoonlijk portaal stelt u gezamenlijk met ons multidisciplinair team persoonlijke revalidatiedoelen op, worden de voor uw relevante behandelmodules gekozen, en houdt het de voortgang op verschillende subjectieve en objectieve uitkomstmaten bij. Tevens wordt u ondersteund bij het zelf monitoren van bijvoorbeeld uw bloeddruk en lichamelijke activiteit welke kunnen worden geregistreerd in uw online dossier. Met behulp van de e-coaching technieken wordt u stapsgewijs voorbereid op het zelfstandig managen van de hartaandoening in de thuissituatie en het volhouden van deze nieuwe leefstijl.

Privacy

Als hartrevalidatie centrum hebben wij  te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang. Cardiovitaaal staat in voor de veiligheid van u als patiënt.

Hier ziet u in het kort de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan: Privacykaart Cardiovitaal.

Voor de uitgebreide beschrijving zie onze privacyverklaring.

Zorgkaart Nederland

Laat horen wat u van CardioVitaal vindt. U leest het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op Zorgkaart Nederland.

Geef ook uw mening

ZorgkaartNederland-Vierkant-Beeldmerk-Groot.jpg

Vind uw dichtstbijzijnde steunpunt

onjuiste postcode

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.