Cardiovitaal

Wat is MijnVital10?

MijnVital10 is een gepersonaliseerd en beveiligd gezondheidsportaal waarmee een beveiligde communicatie tussen u, de zorgverleners en/of de eCoach mogelijk is. Uw situatie kan met dit portaal eenvoudig door de zorgprofessionals gemonitord worden door o.a. bloeddruk, gewicht, stappen, suikerwaarden, stresslevel, fruit- en groente intake, drink- en rookgedrag, slaapkwaliteit door te geven. Zo kunnen feedback en adviezen gegeven door de betreffende zorgverleners. U kunt inloggen in MijnVital10 via de app (afbeelding hierboven) op zowel Android als iOS telefoon maar ook via de computer/tablet (afbeelding hieronder).

Het platform van Vital10 en haar modules:

Enkele voorbeelden van modules op het platform zijn:

Het Dashboard

Via het Dashboard kan de deelnemer in één overzicht zien hoe zijn/haar gezondheid ervoor staat. Dit wordt aantrekkelijk en toegankelijk visueel vormgegeven, waarbij de deelnemer ook gerichte adviezen voor verbetering krijgt indien nodig. Tijdens het programma kunnen vitaliteit punten worden gespaard en de score hiervan wordt hier weergegeven d.m.v. een (gezondheids) meter stand. Ook worden alle afspraken met de verpleegkundige, fysiotherapeut, cardioloog of andere disciplines overzichtelijk weergegeven evenals activiteiten die u te doen staan tijdens het revalidatietraject.
Een voorbeeld van hoe dit er uit ziet kunt u vinden onder 'Dashboard' links in het menu.

Informatie

Hier kan de deelnemer allerlei interessante brochures, filmpjes en PEP talks vinden mbt hartrevalidatie, hart- en vaatziekten en gezondheid. Tevens kan hij/zij hier de werkboeken en modules (terug)vinden die tijdens de revalidatieperiode gebruikt worden.  
Een voorbeeld van hoe dit er uit ziet kunt u vinden onder 'Informatie'.

De chat

Via de chat heeft de deelnemer de mogelijkheid om op een beveiligde wijze te communiceren met de behandelend arts/cardioloog, andere behandelende therapeuten of E-Coaches. 
Ook links in het menu onder berichten kunt u een visuele weergave vinden van 'De chat'.

Doelen

In de module Doelen wordt overzichtelijk weergegeven of de deelnemer goed bezig is met zijn/haar doelen. Als voorbeeld van een gesteld doel zou iemand 5000 stappen per dag willen zetten en in het portaal worden de hoeveelheid  stappen die de deelnemer gedurende de dag heeft bijgehouden grafisch gepresenteerd m.b.v. een koppeling met een activity tracker of met de mobiele telefoon.  
Meer informatie over hoe dit eruit ziet kunt u vinden onder 'Doelen' links in het menu.

Medisch Dossier

De deelnemer kan via het medisch dossier zijn/haar medische gegevens inzien, zoals de medicijnlijst (via een koppeling met het Landelijk Schakelpunt), brieven van specialisten en onderzoeksresultaten zoals laboratoriumuitslagen en beeldvormende diagnostiek. Alles overzichtelijk bij elkaar in één dossier. 
Hoe dit in MijnVital10 eruit ziet vindt u onder '(Medisch) Dossier'.

V-Cheq's

V-CHEQ is een door Vital10 verzonnen afkorting en staat voor: Challenge-Homework assignment-Education-Questionnaire. Het zijn oefeningen, vragenlijsten, filmpjes die u op een speelse manier inzicht geven in uw verandering van gedrag aangaande leefstijl en risicofactoren voor het ontstaan van een chronische aandoening. Het geeft u inzicht in uw persoonlijke situatie en uw antwoorden geven bv in de vorm van een leefstijlscore weer hoe u er voorstaat. Met het doen van deze oefeningen vedient u punten.

Indicatoren

De deelnemer kan hier de thuis gemeten waarden zoals bloeddruk, suikerwaarden, gewicht maar ook leefstijlfactoren doorgeven die dan automatisch wordt geïmporteerd in het patiëntendossier van het professional systeem. In een grafisch overzicht worden alle metingen schematisch weergegeven zodat het verloop in de tijd zichtbaar is. Bij verhoogde waarden gaat er een automatisch bericht naar de verpleegkundige en/of de cardioloog. Die is dan op de hoogte en kan zo nodig contact opnemen.
Een visuele weergave van 'Indicatoren' vindt u links in het menu.

Hulpbronnen

Hulpbronnen zijn hulpmiddelen (diensten of producten) die u kunnen helpen om uw gestelde doelen te behalen. Dit kan een professional zijn zoals een leefstijlcoach, een dietist of psycholoog maar ook bepaalde apps of devices. Kortom u staat er niet alleen voor. Meer informatie vindt u links in het menu onder Hulpbronnen

De Webshop

Via De webshop kan de deelnemer punten die gespaard zijn voor gezond gedrag en therapietrouw, inwisselen voor kortingen op producten en diensten uit onze webshop.
Meer informatie vindt u links in het menu onder Webshop.

Adviezen

De advies pagina is een overzicht van alle adviezen die u gegeven zijn zoor een zorgprofessional als reactie op door u ingevoerde waarden zoals uw gewicht, bloedsuiker, bloeddruk, stappen etc. Als u vragen heeft nav een advies kunt u deze vraag vervolgens stellen in de chat. Meer informatie vindt u links in het menu onder Adviezen

Privacy

Als hartrevalidatie centrum hebben wij  te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang. Cardiovitaaal staat in voor de veiligheid van u als patiënt.

Hier ziet u in het kort de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan: Privacykaart Cardiovitaal.

Voor de uitgebreide beschrijving zie onze privacyverklaring.

Zorgkaart Nederland

Laat horen wat u van CardioVitaal vindt. U leest het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op Zorgkaart Nederland.

Geef ook uw mening

ZorgkaartNederland-Vierkant-Beeldmerk-Groot.jpg

Vind uw dichtstbijzijnde steunpunt

onjuiste postcode

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.